Centres

La Fundació Benito Menni dóna cobertura jurídica a dos centres especials de treball

Aquests centres tenen l'objectiu d'assegurar una ocupació a les persones amb discapacitat.

 • CET Intecserveis

  Intecserveis és un Centre Especial de Treball (CET) sense ànim de lucre que pertany a la Fundació Germà Benito Menni, creada per l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael. 

  El seu principal objectiu és la integració laboral de persones amb trastorns mentals, risc d'exclusió social i altres discapacitats, amb el suport d'un equip de professionals. 

  Els seus objectius específics són: 

  • El desenvolupament laboral i psicosocial dels treballadors.
  • La promoció de la qualitat dels seus serveis.  
  • La satisfacció dels treballadors i clients del CET.
  CET Intecserveis, centre especial de treball gestionat per la Fundació Benito Menni

  c. La Rapa, 18 baixos
  08830
  Sant Boi de Llobregat

  93 630 13 53
 • CET El Pla

  El Centre Especial de Treball El Pla és una entitat sense ànim de lucre, que pertany a la Fundació Germà Benito Menni, promoguda per l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, província d'Aragó Sant Rafael. 

  El CET El Pla neix l'any 1994 amb la missió de crear llocs de treball estables i de qualitat per a les persones en risc d'exclusió sociolaboral a causa de les dificultats derivades d'una patologia mental, discapacitat psíquica o física.  

  Els seus objectius específics són:

  • Augmentar la professionalització i la formació de les persones.
  • Realitzar un producte de qualitat i competitiu al mercat.
  • Mantenir la fidelització dels nostres clients.
  CET El Pla

  Ctra. Nacional 240 · km 111
  25100 Almacelles (Lleida)

  973 01 04 39