Fundació Benito Menni

Neix amb la finalitat de possibilitar la integració laboral i social de les persones amb discapacitat vinculades als centres dependents de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, dins l’àmbit geogràfic de Catalunya.

 

ÀREA D'ACTIVITAT: Serveis socials

TIPUS D'ACTIVITAT: Laboral 

 

Missió

L’objectiu principal és la creació de Centres Especials de Treball per a persones amb malaltia mental o discapacitat psíquica o per a persones que precisen una intervenció per a la seva integració social i laboral a través de la realització d'un treball productiu. Dóna cobertura jurídica al CET El Pla i al CET Intecserveis. Cada CET funciona autònomament, es tracta de dues entitats independents econòmicament però que tributen de forma consolidada per a l’Impost de Societats.

Valors

Ens mouen els valors de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu:

HOSPITALITAT · QUALITAT · RESPECTE · RESPONSABILITAT · ESPIRITUALITAT