Sant Benito Menni

En la figura de Sant Benito Menni descobrim un home que va saber traspassar les fronteres fent de la globalització solidària de l'Hospitalitat una realitat. En la seva personalitat humana i espiritual, el seu temperament i caràcter, en el seu esperit, es descobreix una gran riquesa afectiva.

Un altre tret de la seva personalitat és el seu màxim dinamisme i interioritat de vida. Són dos trets que defineixen un caràcter passional amb elevades aspiracions, grans ideals i nobles sentiments. Estava, a més, dotat d'idees clares i lúcides, cosa que li generava un enorme impuls apostòlic amb una gran dosi de creativitat.

Tot això, integrat en un gran sentit d'Hospitalitat i consciència d'enviament en missió, el va portar a restaurar l'Orde Hospitalari a Espanya, Portugal i Mèxic i a fundar la congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

Va morir a Dinan (França), el 24 d'abril de 1914. Fou beatificat l'any 1985 i canonitzat el 1999 pel Papa Joan Pau II, que el va proclamar “Herald de l'Evangeli de la misericòrdia mitjançant el servei als germans malalts i necessitats”.

El Pare Menni fou una veritable llança d'Hospitalitat, entre els anys 1867-1903 sobretot, fins que va deixar de ser Provincial d'Espanya. A partir d'aquesta data, es va dedicar més intensament a les Germanes tot i que va haver d'assumir càrrecs de gran responsabilitat com visitador apostòlic de l'Orde i Superior General.

Apuntem algunes aportacions d'aquest període de la Restauració i fundació d'un nou rostre de l'Hospitalitat a Espanya. Ambdós processos es basen en:

  • Una concepció de l'Hospitalitat com a obra de misericòrdia per a la persona de manera integral.

  • Una opció preferencial per dos àmbits: els malalts psíquics i els nens raquítics i escrofulosos.

  • La fundació de centres especialitzats, unint ciència i caritat amb una identitat cristiana.

  • Col·laboració amb l'Estat en la implementació de l'atenció en aquests sectors, aportant una modalitat d'atenció, d'organització i d'administració pròpies.

  • La renovació del carisma hospitalari de Sant Joan de Déu, del que aconsegueix treure virtualitats per a respondre a les persones i a la societat en un nou context social i polític, amb els nous avenços de la ciència i la tècnica.

  • A nivell espiritual, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu brota novament al seu propi bressol, tornant a la caritat hospitalària, a l'atenció directa als malalts, a l'esperit de fe que descobreix Jesús en els seus pobres, a l'entrega generosa i sacrificada.

  • D'aquesta força de la caritat que no té límits, l'Esperit inspira la congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, que completa l'obra de misericòrdia també amb l'atenció directa a les dones per part de Germanes consagrades amb vots en Hospitalitat, fent d'aquest servei a les persones malaltes amb dolències psíquiques el seu “àmbit propi” d'evangelització a l'Església. El Pare Menni la va fundar el 31 de maig de 1881.